Saturday, October 17, 2009

Gazing Haze


Its five o'clock in the morning and still couldn't sleep
the lights are banging the window
my mind a massacre of sheep

day's memories like residual ghosts repeat
closed eyes can't exorcise
a moments peace my request to them i plead

city silhouette yawns and stretches in a lazy haze
beyond my window lies a new day another step in a journey
another run in my mind's maze

Thursday, October 15, 2009

Lingon


Isang munting saglit na silip

Sa labi ng bote ng beer

Sabay lulon sa pangalawang tingin

di alam kung ano ang ibig mong sabihinSabay dampot sa leeg ng santo

Hawak na kay lupit ng higpit

Sabay lingon papalayo

Itinatanggi ang pinapayo ng utak ko


Maingat na dampot ng pulutan

At dahandahan pagsawsaw

Sinasabay sa pag-iisip...dinadasal

Na di mo mahalata

Para kasaguta'y di mapilitIsang hudyat...wagayway ng kamay sa waiter

Isang tikum at manipis na ngiti

Isang lingon di mapatingin

Di alam kung anong ibig sabihin